Uskontojen yhteistyö Suomessa - USKOT-foorumi ry
Religionernas samarbete i Finland - RESA-forumet rf

En minut av tystnad

"I många skolor i USA brukade eleverna i tiden ha gemensam kristen morgonbön. Tiderna förändrades och skolorna blev allt mera diversa. Kristen morgonbön fungerade inte med mångkulturella elever. En skola vände sig då till en rabbin med frågan: hur ska vi ordna en morgonbön som passar alla barn? Rabbinen tänkte en stund och föreslog sedan: en minut av tystnad tillsammans. Det kan vara er morgonbön."

 

Milena Parlandarbetar med dialog, inkluderande kulturarv och utbildningar för Ad Astra r.f. (). Hon är en av initiativtagarna till Fira tillsammans-året för barn. Hon har tidigare arbetat som journalist i Sankt Petersburg för nordiska medier och verkar nu även som författare. 


Läs .