Uskontojen yhteistyö Suomessa - USKOT-foorumi ry
Religionernas samarbete i Finland - RESA-forumet rf

Ajankohtaista

»Another excellent example in Finland is the National Forum for Cooperation of Religions in Finland - CORE. It brings together three religions: Judaism, Christianity and Islam. The forum's purpose is to foster peace in the Finnish society in the spirit of strengthening religious freedom and through promotion of inter-religious dialogue, equality, mutual respect and cooperation. CORE aims to create an understanding of religions as a positive resource rather than a source of conflict in society.»

Julkaistu 10.4.2016
 Uskontojohtajina kannamme syvää huolta ilmapiirin kovenemisesta Suomessa. Olemme myös huolissamme ihmisten yhdenmukaisen kohtelun periaatteiden murentumisesta eurooppalaisissa yhteiskunnissa...
Julkaistu 24.3.2016
Elämme Euroopassa uudenlaista aikaa, jossa terrorismista on tullut osa arkeamme. Viimeaikaiset joukkomurhat Brysselissä, Istanbulissa ja Ankarassa sekä useissa muissa kohteissa eri puolilla maailma...
Julkaistu 22.2.2016
USKOT-foorumi on nyt ETNOn (etnisten suhteiden neuvottelukunnan) jäsen.  Hienoja haasteita on edessä: vuoropuhelun ja yhteistyön edistäminen, myönteisen asenneilmapiirin kehittäminen...
Julkaistu 2.2.2016
Suomi on nykyisellään monikulttuurinen maa. Monikulttuurisuus, joka ei olisi myös moniuskontoisuutta, on mahdottomuus: uskonto on elämänmuoto ja kulttuuri-identiteetti, jota harjoitetaan yhteis...
Julkaistu 2.2.2016
Julkaistu 17.11.2015
Julkaistu 15.12.2014
Kristilliset
Juutalaiset
Muslimit
Kansalliset juhlapäivät