Uskontojen yhteistyö Suomessa - USKOT-foorumi ry
Religionernas samarbete i Finland - RESA-forumet rf

Julkaistu 11.4.2018
"Mitä on uskonnon opetus? Uskonnon opetus sanana kuvaa jopa meille uskonnon opetuksen parissa työskenteleville eri asioita. Kysynkin, mikä on uskonnon opetuksen tavoitteena. Se on laaja yleissivistys...
Julkaistu 28.3.2018
"Katolisen kirkon jäseniä asuu virallisen tiedon mukaan Suomessa noin 15 000, käytännössä ehkä paljonkin enemmän. Kirkon jäsenistö on keskimäärin nuorta, noin 30...
Julkaistu 13.3.2018
"Vielä joitakin vuosia sitten uskonto, kirkko ja kirkollisuus oli näkyvä osa suomalaista yhteiskuntaa. Evankelis-luterilaiselle ja ortodoksiselle kirkolle on annettu...
Julkaistu 28.2.2018
"Maahanmuuton myötä myös ortodoksisten oppilaiden kulttuuritaustat ovat moninaistuneet. Valtaosa oppilaista tulee Venäjältä, mutta heitä on muuttanut myös kaikkialta Itä-Euroopasta, Kreikasta, Bu...
Julkaistu 24.1.2018
Julkaistu 31.10.2016
Julkaistu 2.2.2016
Julkaistu 17.11.2015